na kontaktoni

opsionet e kontaktit

Bisedë e drejtpërdrejtë – Informacion i përgjithshëm i shërbimit

Email – Mbështetje e përgjithshme dhe e porosive

E hënë - e shtunë ( 12 - 20 UTC + 3 )

Kontrollo FAQ Statusi i Shërbimit përpara se të na kontaktoni.

Kanali Telegram - https://t.me/googleadsaccounts_0

Të gjitha shërbimet shiten vetëm në këtë faqe interneti.

Ju lutemi jepni kohë të mjaftueshme për t'iu përgjigjur pyetjeve tuaja dhe kini parasysh kohët e reagimit potencialisht më të ngadalta për shkak të dallimeve kohore. Përgjigjet mund të zgjasin 24 deri në 48 orë në ditë pune.