สถานะการให้บริการ

หน้านี้ให้ข้อมูลสถานะเกี่ยวกับบริการที่เป็นส่วนหนึ่งของ Gadsaccounts.com กลับมาตรวจสอบที่นี่เพื่อดูสถานะปัจจุบันของบริการที่แสดงด้านล่าง หากคุณประสบปัญหาใด ๆ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน

25 ตุลาคม 2022 17:15 น. GMT+3

 • บัญชี Google Ads ทั้งหมดจะลงทะเบียนในโปรแกรมการยืนยันผู้ลงโฆษณา Google Ads การจัดส่งล่าช้าคาดว่าจะถึง 3 วันทำการ

07 กันยายน 2022 12:32 น. GMT+3

 • ความล่าช้าในบัญชีใหม่ (+24 ชม.)

10 มีนาคม 2022 14:58 GMT+3

 • Google Ads Update ที่เกี่ยวข้องกับโฆษณารัสเซีย (มีนาคม 2022) : “จากการระงับโฆษณาในรัสเซียเมื่อเร็วๆ นี้ เราจะหยุดโฆษณาบนผลิตภัณฑ์และบริการของ Google ชั่วคราวและเครือข่ายทั่วโลกสำหรับผู้โฆษณาที่อยู่ในรัสเซีย”

06 มีนาคม 2022 16:46 GMT+3

 • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันในยูเครน คุณจะไม่สามารถโฆษณาในรัสเซียได้ คุณสามารถโฆษณาในประเทศอื่น ๆ ได้ตามปกติ

04 มีนาคม 2022 10:11 GMT+3

 • การอัปเดต Google Ads ที่เกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครน เนื่องจากสงครามในยูเครนยังคงดำเนินอยู่ เราจะหยุดโฆษณา Google ชั่วคราวไม่ให้แสดงต่อผู้ใช้ที่อยู่ในรัสเซีย

07 ก.พ. 2022 16:39 น. GMT+3 – แก้ไขแล้ว

 • ความล่าช้าในการเติมเงินเนื่องจากการอัพเดทธนาคาร

25 ม.ค. 2022 21:32 น. GMT+3 – แก้ไขแล้ว

 • ความล่าช้าในบัญชีใหม่และการเปลี่ยนบัญชี (+24 ชม.) เรากำลังเปลี่ยนไปใช้ Mobile Proxies สำหรับบัญชี Google Ads

30 ธ.ค. 2021 00:00 น. GMT+3

 • จะไม่สามารถให้บริการได้ตั้งแต่ 31.12-04.01 เนื่องจากเป็นวันหยุด

23 ธ.ค. 2021 23:44 น. GMT+3

 • จะไม่สามารถให้บริการได้ตั้งแต่ 24.12-27.12 เนื่องจากเป็นวันหยุด

15 ธ.ค. 2021 16:03 น. GMT+3

 • เปิดบริการทั้งหมด

14 ธ.ค. 2021 12:49 น. GMT+3

 • ความล่าช้าในบางบัญชีสำหรับการเติมเงินเนื่องจากความล่าช้าของธนาคาร (+24 ชั่วโมงจากเวลาเริ่มต้น)

11 ธ.ค. 2021 09:35 น. GMT+3

 • เปิดบริการทั้งหมด

11 ธ.ค. 2021 02:15 น. GMT+3

 • ความล่าช้าในบัญชีใหม่และการเปลี่ยนบัญชีเนื่องจาก Google Ads มีเวลาในการตรวจสอบแคมเปญใหม่เพิ่มขึ้น

09 ธ.ค. 2021 11:02 น. GMT+3

 • เปิดบริการทั้งหมด

08 ธ.ค. 2021 17:02 น. GMT+3

 • ความล่าช้าเนื่องจากจำนวนคำสั่งซื้อที่สูง (+24 ชั่วโมงจากเวลาเริ่มต้น)

07 ธ.ค. 2021 15:41 น. GMT+3

 • เปิดบริการทั้งหมด

07 ธ.ค. 2021 10:54 น. GMT+3

 • ความล่าช้าในบัญชีใหม่และการเปลี่ยนบัญชีเนื่องจากการเรียกเก็บเงินล่าช้า (ไม่เกิน 48 ชั่วโมงเริ่มต้น)

07 ธ.ค. 2021 09:34 น. GMT+3

 • ความล่าช้าในการเติมเงินในวิธีเรียกเก็บเงิน (ไม่เกิน 24 ชม. เริ่มต้น)